Finish Classic Regular Vaatwastabletten - 110 tabletten.

€ 12,99

Finish Classic Regular Vaatwastabletten - 110 tabletten.

Met Finish Powerball Classic 100 tabs geniet je keer op keer van een glanzend schone vaat. Van aangekoekte lasagneschalen tot hardnekkige vetvlekken in potten en pannen, Powerball Classic Tabs weet op vertrouwde wijze raad met je vuile vaat. Altijd de juiste dosering dankzij de handige vaatwastabletten waardoor uw tafelzilver, glaswerk en machine optimaal zijn beschermd. Voordelig in gebruik, maximaal in resultaat. -Bevat actieve inweekstofen, die zelfs aangekoekte resten losweken -Verwijdert alle sporen van vuil voor een uitstekend resultaat -Voor een glanzend schone vaat Waarschuwing -Giftig bij inslikken. -Schadelijk bij contact met de huid. -Schadelijk bij inademing. -Veroorzaakt huidirritatie. -Veroorzaakt ernstige oogirritatie. -Kan een allergische huidreactie veroorzaken. -Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. -Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

FINI6079

4002448086079